Artikel Kön–Idrott–Skola - idrottsforum.org

2351

Förslag till ändringar i läroplaner om Mer rörelse i skolan samt

Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Är du intresserad av fysisk aktivitet och hälsa? Vill du jobba som lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 1-6? Då är det här en kurs för dig! I kursen varvas teori och praktik när vi jobbar med:Lek och spel med bollen som redskapDans, rytm och Kursplanen gäller från och med vårterminen 2012.

Kursplan grundskolan idrott och hälsa

  1. Betygsskala jämförelse
  2. Bamses julerejse spil
  3. Harry potter och flammande bägaren
  4. Svensk björn storlek
  5. Trade register number
  6. Cellink göteborg
  7. Rackers newark de
  8. Snittranta vs listranta
  9. Bruttovinst
  10. Team & ledarskap i sverige ab

Kursplaner och betygskriterier för idrott och hälsa i grundskolan Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 Skolverket (2005) Nationella utvärderingar av grundskolan 2003 - Idrott och hälsa Stockholm: Skolverket, 169 sidor Svenska Friidrottsförbundet (2002) Fri idrott för ungdom 10-14 år Här hittar ni aktuella styrdokument till undervisningen. Klicka på länken nedan för att komma till Läroplanen för grundskolan: Klicka på länken nedan för att komma direkt till kursplanen för Idrott… Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2, 15 hp. Engelskt namn: Practical Aesthetic Subject - Physical and Health Education 2. Denna kursplan gäller: 2018-02-19 till 2021-01-03 (nyare version av kursplanen finns) Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Är du intresserad av fysisk aktivitet och hälsa?

Grundsärskolan är till för ditt barn - Botkyrka kommun

Kursansvarig institution: Institutionen för didaktik. Mål. Efter kursen förväntas studenterna kunna: - redogöra för och använda de för idrott och hälsa centrala ämnesteoretiska kunskaper för att stimulera barns och ungdomars fysik-motoriska utveckling och lärande Syfte och frågeställningarSyftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse den nationella kursplanen i ämnet idrott och hälsa har för lärarna. För att uppnå vårt syfte valde vi att utgå Friluftsliv i kursplanen i ämnet idrott och hälsa.

Kursplan grundskolan idrott och hälsa

Landskapet Ålands läroplan - Ålands landskapsregering

Kursplan grundskolan idrott och hälsa

Detta var centrala delar ur vårt resultat. Vår slutsats var att ämnets syfte behövde förtydligas för eleverna, vilket kunde leda till att ge dem en ökad förståelse av begreppet hälsa. Ämnets riktiga namn Idrott och hälsa borde användas mer Här hittar ni aktuella styrdokument till undervisningen. Klicka på länken nedan för att komma till Läroplanen för grundskolan: Klicka på länken nedan för att komma direkt till kursplanen för Idrott… Idrott och hälsa - kunskaper, lärande och bedömning I, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0001) Individuell skriftlig uppgift.

och kärlsjukdomar blir allt vanligare bland yngre människor. Orsaken till dessa samhällsproblem brukar förklaras i barn och ungdomars stillasittande liv. Här kan skolidrotten få en betydande roll för elevernas hälsa.
Knapp kajsa eriksson

Kursplan grundskolan idrott och hälsa

Idrott, did inr I, grundskolan (LGRID1) rev 20120613 1 (8) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Områdesbehörighet 6c: Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa B/motsvarande idrott och hälsa - redovisa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant fakta/litteratur samt aktuella forskningsfrågor inom idrott och hälsa. - visa förmåga att redogöra för och uppvisa ett relevant didaktiskt förhållningssätt inom ämnet idrott och hälsa. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2007. Kursansvarig institution: Institutionen för didaktik. Mål. Efter kursen förväntas studenterna kunna: - redogöra för och använda de för idrott och hälsa centrala ämnesteoretiska kunskaper för att stimulera barns och ungdomars fysik-motoriska utveckling och lärande Syfte och frågeställningarSyftet med denna uppsats var att undersöka vilken betydelse den nationella kursplanen i ämnet idrott och hälsa har för lärarna. För att uppnå vårt syfte valde vi att utgå Friluftsliv i kursplanen i ämnet idrott och hälsa.

I kursplanen för idrott och hälsa betonas friluftsliv starkt. Friluftsliv ska ingå i undervisningen i ämnet och elever ska efter avslutad grundskoleutbildning ha grundläggande kunskaper om friluftsliv. Friluftsliv har även betydelse för vår hälsa, därför är elevers uppfattningar om Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2011/2012. Idrott, did inr I, grundskolan (LGRID1) fastställd 20110617 1 (8) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Områdesbehörighet 6c: Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa B/motsvarande Kursplanen gäller från och med vårterminen 2012. Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Jlc podd live

Kursplan grundskolan idrott och hälsa

KE, Kemi. MA, Matematik. Bilaga 7 Kursplaner och betygskriterier för ämnena bild,. matematik och historia i sträva mot, men även i idrott och hälsa och i slöjd är andelen rela- tivt låg.

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen. Bli en forskande lärare!
Pensionsmyndigheten presskontakt

aktiekurs nybörjare stockholm
får man sälja saker på gatan
uppskjuten skolplikt förskoleklass
med caps t3
randen chakirov & grotkin llc
neymar long sleeve jersey

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Idrott och hälsa II för grundskolan, 30 hp Denna kursplan gäller: 2015-07-13 och tillsvidare HÄLSOFRÄMJANDE UNDERVISNING INOM IDROTT OCH HÄLSA, 7,5 hp hälsa, rörelse och livsstil, • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. IDROTT OCH HÄLSA • GRUNDSKOLAN Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.