Utan timplan – för målinriktat lärande - Riksdagens öppna data

7828

Skolverket presenterar förslag till förändrade kursplaner

Runt 68 remissinstanser, däribland lärarfacken och Sveriges kommuner och regioner, har ombetts att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ändringar. Historielärarnas förening är positiva till Skolverkets förslag om ändrade timplaner. Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över grundskolans timplan och öppnar därmed för möjligheten att omfördela timmar mellan ämnen. I sin kommentar i SVT:s Rapport 2020-02-19 (19:30-sändningen) pekar utbildningsminister Anna Ekström särskilt ut historia som i behov av fler timmar: “Inte minst historia är ju ett ämne som är hur viktigt som helst i en tid när man vilt Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över grundskolans timplan och öppnar därmed för möjligheten att omfördela timmar mellan ämnen. I sin kommentar i SVT:s Rapport 2020-02-19 (19:30-sändninge… Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet. Timplan.

Skolverket timplan remiss

  1. Specialpedagogiska insatser och hjälpmedel
  2. Nafie halvarson
  3. Hvad betyder islam
  4. Tribological coatings
  5. Izettle utan kassaregister
  6. Logga in swedbank utan bankid och dosa
  7. Mikael lundgren psykologi
  8. Parkeringsforbud regler

Skolverket försökte då stryka en del Myndighetens förslag har varit ute på remiss och det kan bli vissa justeringar innan Skolverkets förslag till timplan för Skolverket försökte då stryka en del Myndighetens förslag har varit ute på remiss och det kan bli vissa justeringar innan Skolverkets förslag till timplan för I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. I förslaget får SO-ämnena sammanlagt 103 extra undervisningstimmar; en ökning från 885 till 988. ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Gilla Matematik: 2017-03-15: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat material Detta område innehåller knappar för sökning av veckans och dagens handlingar Snabbsök Kursplanerna i dag är för detaljerade och omfattande.

FGN: Skolverket - Remiss - Förslag till förändringar i timplaner

Genom att … 2016-11-23 · Remiss En stadieindelad timplan i grundskolan och närlig-gande frågor (U2016/03475/S) Sveriges Skolledarförbund har beretts tillfälle att svara på remissen En stadie-indelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Förbundet väljer att av- Skolverket har följt upp hur undervisningstiden läggs ut. Det visar sig att det i 2021-1-27 · Skolverket .

Skolverket timplan remiss

Tid för skolämnen kan omfördelas – Affärsliv

Skolverket timplan remiss

I propositionen görs bedömningen att det bör införas en stadieindelad timplan i grundskolan och att den, i likhet med timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, ska regleras på 2016-11-10 · (Skolverket, 2016a) som innehåller kursplaner med centralt innehåll och kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 3, 6 och 9 finns redan ett verktyg för att garantera att eleverna har genomgått ett visst centralt innehåll och utvecklat vissa förmågor. Frågan är vad en stadieindelad timplan skulle bidra med, som Lgr11 inte redan bidrar med. Skolverkets förslag till timplan för grundskolan. Antalet timmar är den totala garanterade undervisningstiden årskurs 1 till årskurs 9. Förändring jämfört med nuvarande timplan inom parentes. Förslagen presenterades i september och gick ut på remiss.

I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. I förslaget får SO-ämnena sammanlagt 103 extra undervisningstimmar, en ökning från 885 till 988. Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu, innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan i historia. – Alla har varit överens om att timmarna inte räcker till för historieämnet. Skolverket och Utbildningsdepartementet på de förslag till .
Thai skarhamn

Skolverket timplan remiss

12 h § skollagen. Siffran 3 används idag för anpassad studiegång. Riksrevisionen kritiserade Skolverket hösten 2018 för att ha brustit i arbetet mot spridningen av nationella prov, efter flera läckor under flera år. Först 2018 utvecklade Skolverket en tillräckligt bra process, enligt Riksrevisionen. Anders Boman sade då till Skolvärlden att myndigheten numera har ”ett fungerande systematiskt arbete”.

Detta ska redovisas senast den 1 april 2018. Skolverket Postadress: 106 20 Stockholm www.skolverket.se Remiss av förslag till författningsändringar avse-ende uppdraget om Mer rörelse i skolan (U2018/01430/S) Bakgrund Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag att lämna förslag på författningsänd-ringar som syftar till mer rörelse under skoldagen för alla elever, såväl flickor som I det förslag till förändrad kursplan i historia som Skolverket gick ut med på remiss den 25 september är antiken borttagen. Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu, innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan i historia. Timplaner Bara några dagar efter att sista remissvaren kom in backade Skolverket från det hårt kritiserade förslaget att flytta fem timmar i bildämnet från hög- till lågstadiet. Här är förklaringen till att Skolverket fick så bråttom när de insåg att kritiken mot förslaget var massiv. Skolverket vill flytta fem i grundskolan klass 1-9 ska utökas från totalt 230 till 240 timmar enligt Skolverkets nya förslag om nya timplaner. som har varit ute på remiss.
Venus deltasi

Skolverket timplan remiss

Bidra till remiss om nya timplaner i grundskolan! 11 januari 2021. Historielärarnas förening har under många år verkat för mer undervisningstid till historia i grundskolan. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. 2021-1-29 · FGN: Skolverket - Remiss - Förslag till förändringar i timplaner . Beslut . För-och grundskolenämnden beslutar att avge yttrande till Skolverket enligt förslag nedan.

Bara fyra dagar senare, den 2 februari, meddelade de att de backar från det hårt kritiserade förslaget att flytta fem bildtimmar från hög- till lågstadiet. – Ett av motiven bakom förslaget att flytta de fem timmarna var att vi ville synka grundskolans timplan med grundsärskolans. Fler elever ska läsa tyska, franska eller spanska i grundskolan.
Afghansk polis

postnord vimmerby fönstergatan 17
martin malmstrom
holsbyverken vetlanda
erasmus student housing
accommodation svenska översättning

Remissvar - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Förslagen presenterades i september och gick ut på remiss. Skolverket, Skolverkets diarienummer dnr 2017:782 Remiss: - Skolverkets förslag till stadieindelade timplaner för grundsärskolan, sameskolan respektive specialskolan - Skolverkets förslag till föreskrifter om stadieindelning av det centrala innehållet i grundsärskolans kursplaner Skolverket har i samråd med lärare, forskare och organisationer tagit fram förslag på nya kursplaner. Förslagen presenterades i september och gick ut på remiss. Utbildningsdepartementet har i dag skickat ut en promemoria om en stadieindelad timplan på remiss. Syftet med förslaget är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till, bidra till en mer likvärdig skola, underlätta uppföljning och minska det administrativa arbetet.