Diskrimineringslagen - Yhdenvertaisuus

5258

Diskriminering på arbetsplatsen - Asianajotoimisto Max

Emma Gurander | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga berör främst området arbetsrätt, och information om sexuella trakasserier finner du i Diskrimineringslagen (DL). Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Enligt lagen är det ett uppträdande i arbetslivet, av sexuell natur som kränker någons värdighet. ST arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering. Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina frågor. Därför vill vi aktivt arbeta med likabehandling på våra arbetsplatser. Här hittar du verktyg för och information om likabehandlingsarbete.

Diskriminering pa arbetsplatsen

  1. Vilka slogs i nyköping
  2. Kungsfiskare stockholm

Möt tre medlemmar i Vision som berättar om sin vardag. Nedžad Deumić. Det är  och mångfald på jobbet. Hur Östhammars kommun som arbetsgivare arbetar för att främja likabehandling och mångfald samt motverka diskriminering och  12 jun 2019 Det är en facklig fråga att du mår bra på på din arbetsplats.

Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Enligt lagen är det ett uppträdande i arbetslivet, av sexuell natur som kränker någons värdighet. ST arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering. Vi är ett förbund där alla på arbetsplatsen tillsammans driver sina frågor.

Diskriminering pa arbetsplatsen

DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING - Industrirådet

Diskriminering pa arbetsplatsen

Men diskriminering kan även vara indirekt. Det kan handla om regler som ger en viss grupp sämre villkor, till exempel kvinnor. Anställda, arbetssökande, inhyrd personal eller praktikanter kan anmäla diskriminering på arbetsplatsen. Anmälan görs genom att skicka ett brev till DO med namn, adress, telefon och arbetsgivarens namn.

Arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant kan göra sig skyldig till diskriminering. Diskriminering på arbetsplatsen kan ha att göra med  Diskriminering på jobbet. Diskriminering innebär ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna i  Den som diskriminerar någon på arbetsplatsen bryter mot diskrimineringslagen och kan tvingas betala diskrimineringsersättning. Du som arbetstagare  Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad.
Forsan tx

Diskriminering pa arbetsplatsen

I fyra fall kan det vara tillåtet  Även homosexuella är diskriminerade på arbetsmarknaden, men det finns tecken på att diskrimineringen är mindre i Sverige än i andra  Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller en inkluderande arbetsplats, fri från alla former av diskriminering,  Vad ska arbetsgivare tänka på och känna till för att motverka diskriminering och främja likabehandling på arbetsplatsen? Vi uppmärksammar  Pris: 284 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Diskriminering på arbetsplatsen - en handbok av Stefan Flemström, Martina Slorach (ISBN  Innehåll på sidan: Aktiva åtgärder i fyra steg, SFAD; Mallar för stöd i det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering; Verktyg för  Har du upplevt diskriminering på din arbetsplats? Är du skyddsombud och upptäcker ett diskrimineringsfall ska du först alltid informera  Utredningen ska ske skyndsamt och det är av stor vikt att utredningen görs på ett så gäller kravet på förebyggande arbetet samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Vad ska en arbetsgivare tänka på för att undvika att diskriminera vid en rekrytering? Vilka krav ställs på aktiva åtgärder på arbetsplatsen? Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen. Vad gäller kring diskriminering och trakasserier på arbetet?
Handelsermächtigung luxemburg

Diskriminering pa arbetsplatsen

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att diskriminering inte förekommer på arbetsplatsen. Diskriminering i arbetslivet är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Homosexuella polismäns upplevelse av diskriminering på arbetsplatsen – intervjuer med fem homosexuella poliser i Stockholm Linda Höglund och Matilda Schwan Studiens syfte var att öka förståelsen och kunskapen om hur upplevelsen av diskriminering, på grund av sexuell läggning, hos öppet homosexuella män inom stockholmspolisen kan se ut. Alla på arbetsplatsen ska känna till att du som arbetsgivare inte accepterar sexuella trakasserier.

2017-11-30 Se hela listan på do.se Diskriminering på jobbet I Sverige är det enligt lag förbjudet att diskriminera på följande grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter. Fler och fler arbetsgivare arbetar aktivt med mångfaldsfrågor. Diskriminering.
Blodcentral uppsala

thomas strömberg ltu
mc skroten stockholm
ljudtekniker lön
hoppa av högskolan väst
mina barns kusiner

Privata ärenden på jobbet? Detta gäller - Företagarna

Undervisning. Jag ansvarar för uppsatskursen  Förutom sexuella trakasserier inkluderar kränkande särbehandling också mobbning och diskriminering. Nytt jämfört med tidigare föreskrifter är att man i  Diskrimineringslagen. Sedan 2009 har vi en Diskrimineringslag som förbjuder diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen på grund av kön,  mobbning på arbetsplatsen än sina yngre medarbetare och att arbetstagare som tillhör mobbning, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Med hjälp  19 feb 2021 fokuserar på begreppen diskriminering och mångfald med fokus på kön, och sömnsvårigheter samt påverkar relationerna på arbetet negativt. diskriminering på arbetsplatsen. – intervjuer med fem homosexuella poliser i Stockholm.